การแข่งขันกีฬาเทควันโดจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563

 Total Register Class A Class B Class C  Class D Poomsae Kyorugi Team  Jujitsu

Class A

จำนวนนักกีฬาตามทีม Class A

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

#
ชื่อทีมต่อสู้เดี่ยวชายต่อสู้เดี่ยวหญิงGoldGold MaleGold FemaleSilverSilver MaleSilver FemaleBronzeMedal AllAction
1
3J TAEKWONDO4232132106
2
AK SPORT Team4242200004
3
BT TAEKWONDO3110122014
4
KT.Gym5574321109
5
NADEE TAEKWONDO A4563321108
6
NADEE TAEKWONDO B1000011001
7
PST. ACADEMY OF TAEKWONDO6033022016
8
SWK.เทควันโด2011011002
9
The Winner Thailand Taekwondo74853101211
10
TKD.Center1231200003
11
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร1410111002
12
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ2211021114
  Total402738221617125560 

จำนวนนักกีฬาตามกลุ่มอายุ Class A

ชาย

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

#Classชื่อรุ่นอายุน้ำหนักต่อสู้เดี่ยวชายAction
1Class Aอายุ 7-8 ปี, ชายรุ่น C, 22-242
2Class Aอายุ 9-10 ปี, ชายรุ่น A, 231
3Class Aอายุ 9-10 ปี, ชายรุ่น B, 23-252
4Class Aอายุ 9-10 ปี, ชายรุ่น D, 27-293
5Class Aอายุ 9-10 ปี, ชายรุ่น F, 32-362
6Class Aอายุ 9-10 ปี, ชายรุ่น G, 36-401
7Class Aอายุ 11-12 ปี, ชายรุ่น C, 28-313
8Class Aอายุ 11-12 ปี, ชายรุ่น D, 31-343
9Class Aอายุ 11-12 ปี, ชายรุ่น E, 34-382
10Class Aอายุ 11-12 ปี, ชายรุ่น F, 38-423
11Class Aอายุ 11-12 ปี, ชายรุ่น G, 42-461
12Class Aอายุ 11-12 ปี, ชายรุ่น H, 46+1
13Class Aอายุ 18 ปี ขึ้นไป, ชายรุ่น C, 58-632
14Class Aอายุ 13-15 ปี, ชายรุ่น C, 37-412
15Class Aอายุ 13-15 ปี, ชายรุ่น D, 41-451
16Class Aอายุ 13-15 ปี, ชายรุ่น E, 45-492
17Class Aอายุ 13-15 ปี, ชายรุ่น F, 49-532
18Class Aอายุ 13-15 ปี, ชายรุ่น G, 53-571
19Class Aอายุ 13-15 ปี, ชายรุ่น J, 65+1
20Class Aอายุ 16-18 ปี, ชายรุ่น B, 45-481
21Class Aอายุ 16-18 ปี, ชายรุ่น D, 51-551
22Class Aอายุ 16-18 ปี, ชายรุ่น E, 55-591
23Class Aอายุ 16-18 ปี, ชายรุ่น G, 63-681
24Class Aอายุ 16-18 ปี, ชายรุ่น J, 78+1
  Total 40 

หญิง

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

#Classชื่อรุ่นอายุน้ำหนักต่อสู้เดี่ยวหญิงAction
1Class Aอายุ 9-10 ปี, หญิงรุ่น B, 23-251
2Class Aอายุ 9-10 ปี, หญิงรุ่น C, 25-271
3Class Aอายุ 9-10 ปี, หญิงรุ่น G, 36-401
4Class Aอายุ 11-12 ปี, หญิงรุ่น B, 25-281
5Class Aอายุ 11-12 ปี, หญิงรุ่น C, 28-311
6Class Aอายุ 11-12 ปี, หญิงรุ่น E, 34-382
7Class Aอายุ 11-12 ปี, หญิงรุ่น F, 38-421
8Class Aอายุ 11-12 ปี, หญิงรุ่น G, 42-461
9Class Aอายุ 11-12 ปี, หญิงรุ่น H, 46+1
10Class Aอายุ 18 ปี ขึ้นไป, หญิงรุ่น A, 461
11Class Aอายุ 18 ปี ขึ้นไป, หญิงรุ่น B, 46-491
12Class Aอายุ 18 ปี ขึ้นไป, หญิงรุ่น C, 49-531
13Class Aอายุ 18 ปี ขึ้นไป, หญิงรุ่น D, 53-571
14Class Aอายุ 18 ปี ขึ้นไป, หญิงรุ่น H, 73+1
15Class Aอายุ 13-15 ปี, หญิงรุ่น D, 37-413
16Class Aอายุ 13-15 ปี, หญิงรุ่น F, 44-472
17Class Aอายุ 13-15 ปี, หญิงรุ่น G, 47-512
18Class Aอายุ 13-15 ปี, หญิงรุ่น H, 51-551
19Class Aอายุ 13-15 ปี, หญิงรุ่น I, 55-592
20Class Aอายุ 16-18 ปี, หญิงรุ่น D, 46-491
21Class Aอายุ 16-18 ปี, หญิงรุ่น G, 55-591
  Total 27