เทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563

สรุปเหรียญการแข่งขัน เทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ตามกลุ่มอายุ

เลือก ดูผลรวม แยกชาย แยกหญิง และกลุ่มอายุ

 All

อายุ 7-8 ปี

Go to score >>

อายุ 9-10 ปี

Go to score >>

อายุ 11-12 ปี

Go to score >>

อายุ 13-14 ปี

Go to score >>

อายุ 15-17 ปี

Go to score >>

อายุ 17 ปี ขึ้นไป

Go to score >>

 Male

อายุ 7-8 ปี

Go to score >>

อายุ 9-10 ปี

Go to score >>

อายุ 11-12 ปี

Go to score >>

อายุ 13-14 ปี

Go to score >>

อายุ 15-17 ปี

Go to score >>

อายุ 17 ปี ขึ้นไป

Go to score >>

 Female

อายุ 7-8 ปี

Go to score >>

อายุ 9-10 ปี

Go to score >>

อายุ 11-12 ปี

Go to score >>

อายุ 13-14 ปี

Go to score >>

อายุ 15-17 ปี

Go to score >>

อายุ 17 ปี ขึ้นไป

Go to score >>