Kyorugi
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 รวมคลาส A B และ C

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 รวมคลาส A B และ C
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
ชมรมกีฬาเทควันโด จังหวัดจันทบุรี300000
  Total300000

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 รวมคลาส A กับ B

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 รวมคลาส A กับ B
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส C

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส C
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
ชมรมกีฬาเทควันโด จังหวัดจันทบุรี300000
  Total300000
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส D

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส D
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
โรงเรียนยอแซฟวิทยา100000
2
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี100000
3
โรงเรียนสฤษดิเดช100000
4
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา200000
5
โรงเรียนตังเอ็ง100000
  Total600000

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส AB Male

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส AB Male
#
ชื่อทีมนักกีฬาชายGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส AB Female

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 คลาส AB Female
#
ชื่อทีมนักกีฬาหญิงGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total
Poomsae

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Poomsae Individaul

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Poomsae Individaul
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญ
ไม่พบผลลัพธ์
  Total
 Jujitsu

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Jujitsu Fighting & Newaza

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Jujitsu Fighting & Newaza
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Jujitsu Class Fighting

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Jujitsu Class Fighting
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Jujitsu Class Newaza

สรุปเหรียญ SCHOOL TAEKWONDO GAME 2020 Jujitsu Class Newaza
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total