Kyorugi
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ รวมคลาส A B และ C

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ รวมคลาส A B และ C
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
อนันต์ เทควันโด200000
2
WCR Taekwondo Team100000
3
NATTAKORN GYM200000
4
ธีภัสพร100000
5
PSK Taekwondo100000
6
RSR A3600000
7
TKD KU300000
8
ธีรพฤกษ์ A800000
9
K.C.S. Academy Taekwondo900000
10
วัน@บางแค100000
11
NACHA800000
12
TKD.Center100000
13
เอกราชยิม100000
14
Taweesilp A300000
  Total7700000
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ รวมคลาส A กับ B

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ รวมคลาส A กับ B
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
อนันต์ เทควันโด200000
2
WCR Taekwondo Team100000
3
NATTAKORN GYM200000
4
ธีภัสพร100000
5
PSK Taekwondo100000
6
RSR A3600000
7
TKD KU300000
8
ธีรพฤกษ์ A800000
9
K.C.S. Academy Taekwondo900000
10
วัน@บางแค100000
11
NACHA800000
12
TKD.Center100000
13
เอกราชยิม100000
14
Taweesilp A300000
  Total7700000

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส C

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส C
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส D

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส D
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส AB Male

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส AB Male
#
ชื่อทีมนักกีฬาชายGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
NACHA500000
2
RSR A1500000
3
อนันต์ เทควันโด100000
4
WCR Taekwondo Team100000
5
เอกราชยิม100000
6
ธีรพฤกษ์ A700000
7
K.C.S. Academy Taekwondo700000
8
วัน@บางแค100000
  Total3800000
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส AB Female

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ คลาส AB Female
#
ชื่อทีมนักกีฬาหญิงGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
1
K.C.S. Academy Taekwondo200000
2
NATTAKORN GYM200000
3
TKD.Center100000
4
NACHA300000
5
Taweesilp A300000
6
ธีรพฤกษ์ A100000
7
อนันต์ เทควันโด100000
8
ธีภัสพร100000
9
PSK Taekwondo100000
10
RSR A2100000
11
TKD KU300000
  Total3900000
Poomsae
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Poomsae Individaul

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Poomsae Individaul
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญ
1
CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM30000
2
PIYAWAT TKD50000
3
TIGERTHAI30000
4
ธีภัสพร30000
5
WCR TEAM90000
  Total230000
 Jujitsu

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Jujitsu Fighting & Newaza

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Jujitsu Fighting & Newaza
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Jujitsu Class Fighting

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Jujitsu Class Fighting
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Jujitsu Class Newaza

สรุปเหรียญ คัดตัวแทนนักกีฬาเทควันโด จังหวัดกรุงเทพ Jujitsu Class Newaza
#
ชื่อทีมนักกีฬาGoldSilverBronzeรวมเหรียญรวมคะแนน
ไม่พบผลลัพธ์
  Total